• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Комсомольський районний суд м. Херсона
Cписки справ, призначених до розгляду
Списки автопризначенних справ та поданих апеляційних скарг
Запобігання і протидія корупції
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН
Зразки позовних заяв
Законодавство України
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона

Р І Ш Е Н Н Я № 1
зборів суддів Комсомольського районного суду м. Херсона
 
25.01.2016 року                                                                м. Херсон  
 
Про внесення змін до
Засад використання автоматизованої
системи документообігу суду
у Комсомольському районному суді м. Херсона.
 
Збори суддів Комсомольського районного суду м. Херсона у складі:
голова зборів – голова суду – Котьо І. В.,
секретар зборів – суддя Майдан С.І.,
судді: Ігнатенко О. Й., Скорик С. А., Майдан С.І., Мусулевський Я.А., Черниш О.Л., Іванцова Н.К., Скрипнік Л.А., Гуцалюк О.В., Прохоренко В.В., Радченко Г.А.
Судді Стамбула Н.В. та Спічак О.Б. не з’явились у зв’язку з перебування у відпустці.
На підставі ст.ст.21, 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
в и р і ш и л и:
 
Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона, виклавши пункт 3.3. в наступній редакції:
-         Табель обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду заповнює відповідальна особа апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату, перед проведенням автоматизованого розподілу судових справ.
Відмітка у табелі про причини тимчасової відсутності судді «Відпустка», «Відрядження» проводиться на підставі наказу голови суду (особи, яка виконує його обов’язки) про відрядження чи надання відпустки судді.
Відмітка про причини тимчасової відсутності судді «Хвороба» проводиться на підставі усного повідомлення судді, у день не виходу на роботу, відповідальній особі апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату, про його непрацездатність, підтвердженого в подальшому належно оформленим листком непрацездатності.
У разі несвоєчасного повідомлення суддею про відсутність на роботі у зв’язку з хворобою, відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.
 
Розділ 5.2. Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона викласти в наступній редакції:
-         Розподіл судових справ серед слідчих суддів здійснюється в суді, в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.
У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь слідчих суддів обраних за рішенням зборів суддів на відповідний період, автоматизований розподіл судових справ провадиться в автоматизованій системі за такими правилами:
·        із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості між двома суддями, одним з якого є слідчий суддя, обраний рішеннями зборів суддів, а другий обраний, відповідальною особою апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату, по прізвищу судді, визначеному за принципом алфавітної послідовності та з урахуванням черговості;
·        із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості між двома суддями, які не є слідчими суддями, обраними рішеннями зборів суддів на відпорний період, обраних, відповідальною особою апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату суду, по прізвищу суддів визначеному за принципом алфавітної послідовності та з урахуванням черговості.
Розділи 7.1. та 7.2. Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона викласти в наступній редакції:
-         Відсоток справ, підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для голови суду дорівнює – 80% справ (незалежно від виконання/невиконання ним функцій слідчого судді).
-         Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для заступника голови суду дорівнює – 100%, за місяць до основної відпустки, за три тижні до додаткової відпустки та в період відпустки голови суду - 50%.   
Розділ 11.3. Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона викласти в наступній редакції:
-         У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої систем, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) розподіл судових справ провадиться відповідальною особою апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату за такими правилами:
·        після прийняття та опрацювання відповідальною особою апарату суду процесуального документу, який реєструється у Журналі реєстрації вхідної кореспонденції в хронологічному порядку, реєстраційний запис повинен містити: дату реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації в день надходження, процесуальний документ передається для розподілу відповідальній особі апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату;
·        із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент розподілу, обраних відповідальною особою апарату суду по прізвищу судді визначеному за принципом алфавітної послідовності з урахуванням черговості та спеціалізації по відношенню до вхідного номеру процесуального документу, який розподіляється.
·        не пізніше наступного робочого дня, після усунення обставин зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, відповідальною особою апарату суду до автоматизованої системи вноситься передбачена цим Положенням інформація із зазначенням хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.
Доручити заступнику керівника апарату суду привести програмне забезпечення автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до нової редакції Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Комсомольському районному суді м. Херсона.
        
         Голова зборів:                                                   І. В. Котьо       
 
 
         Секретар зборів:                                                       С. І. Майдан    
 
 
 
 
          Додаток до Рішення зборів суддів Комсомольського районного суду м. Херсона від 13 липня 2015 року
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
рішенням Зборів суддів Комсомольського районного суду м. Херсона №14 від 13 липня 2015 року
 
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона
 
1. Загальні положення
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Комсомольському районному суді м. Херсона (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в Комсомольському районному суді м. Херсона, урегулювання яких відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України №2 від 02.04.2015 року, відноситься до повноважень зборів суддів Комсомольського районного суду м. Херсона.
 
2. Реєстрація справ і матеріалів
 
2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в день надходження за допомогою АСДС.
 
3. Розподіл справ і матеріалів
 
3.1. Усі зареєстровані справи та матеріали, які підлягають розгляду суддями, щоденно розподіляються, у разі їх наявності, за допомогою АСДС згідно Розділу 2.3. «Розподіл судових справ між суддями» Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення).
3.2. Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, у разі їх наявності, розподіляються одразу після їх реєстрації згідно підрозділу «Автоматизований розподіл судових справ між суддями» Розділу 2.3. «Розподіл судових справ між суддями»  Положення.
3.3. Табель обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду заповнює відповідальна особа апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату, перед проведенням автоматизованого розподілу судових справ.
Відмітка у табелі про причини тимчасової відсутності судді «Відпустка», «Відрядження» проводиться на підставі наказу голови суду (особи, яка виконує його обов’язки) про відрядження чи надання відпустки судді.
Відмітка про причини тимчасової відсутності судді «Хвороба» проводиться на підставі усного повідомлення судді, у день не виходу на роботу, відповідальній особі апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату, про його непрацездатність, підтвердженого в подальшому належно оформленим листком непрацездатності.
У разі несвоєчасного повідомлення суддею про відсутність на роботі у зв’язку з хворобою, відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.
3.4. Розподіл усіх справ і матеріалів здійснюється виключно особами, відповідальними за автоматичний розподіл справ. 
3.5. Будь-який суддя (судді) мають право бути присутніми під час розподілу справ і матеріалів.
3.6. На виконання пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, можуть бути повторно розподілені, з урахуванням пунктів 3.1. – 3.5. Засад, судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:
- припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя,
- звільнення його з посади судді,
- перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
- тимчасової непрацездатності, відпустки головуючого судді, якщо їх тривалість становить більше ніж 21 календарний день,
- тимчасової непрацездатності головуючого судді, у день відкриття лікарняного, якщо нерозглянутими залишились справи і матеріали, зазначені у п. 3.2. Засад,
-  відсторонення судді від посади.
            3.7. Перед виходом слідчого судді у щорічну основну відпустку встановити наступні строки відключення від розподілу справ, що розглядаються слідчими суддями в КП «Д-3»:
-          скарги про відмову в порушенні кримінального провадження та закриття кримінального провадження – за п’ять діб;
-          клопотання, строк розгляду яких становить три доби – за три доби;
-          невідкладні клопотання – в останній робочий день включно.
3.8. Справи про адміністративні правопорушення, які повернулись до суду після належного оформлення, розподіляються судді, який направляв їх на доопрацювання.
 
4. Розгляд справ і матеріалів стосовно неповнолітніх чи малолітніх
 
4.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів.
 
5. Слідчі судді
 
5.1. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, обираються за рішенням зборів суддів строком не більше ніж на три роки.
5.2. Розподіл судових справ серед слідчих суддів здійснюється в суді, в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.
У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь слідчих суддів обраних за рішенням зборів суддів на відповідний період, автоматизований розподіл судових справ провадиться в автоматизованій системі за такими правилами:
- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості між двома суддями, одним з якого є слідчий суддя, обраний рішеннями зборів суддів, а другий обраний, відповідальною особою апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату, по прізвищу судді, визначеному за принципом алфавітної послідовності та з урахуванням черговості;
- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості між двома суддями, які не є слідчими суддями, обраними рішеннями зборів суддів на відпорний період, обраних, відповідальною особою апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату суду, по прізвищу суддів визначеному за принципом алфавітної послідовності та з урахуванням черговості.
 
6. Коефіцієнт форми участі
 
6.1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи розраховується згідно Положення.
 
7. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя
 
7.1. Відсоток справ, підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для голови суду дорівнює – 80% справ (незалежно від виконання/невиконання ним функцій слідчого судді).
7.2. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для заступника голови суду дорівнює – 100%, за місяць до основної відпустки, за три тижні до додаткової відпустки та в період відпустки голови суду - 50%.   
 
8. Засади формування спеціалізації суддів (колегії)
 
8.1. Спеціалізація суддів визначається зборами суддів із розрахунку розподілу не менше 2-х суддів на одну спеціалізацію.
 
9. Керівник апарату суду
 
9.1. Керівник апарату суду (особа, яка виконує його обов’язки) на вимогу звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.
9.2. Керівник апарату суду (особа, яка виконує його обов’язки) на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження.
 
10. Відповідальність
 
10.1. Внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень, які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівниками суду відповідальними за реєстрацію справ і матеріалів, внесення даних до обліково-статистичних карток, може бути підставою для притягнення до відповідальності передбаченої законом.
                                                           11. Знеструмлення електромережі суду
 
11.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.
Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.
11.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин.
11.3. У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої систем, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) розподіл судових справ провадиться відповідальною особою апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату за такими правилами:
- після прийняття та опрацювання відповідальною особою апарату суду процесуального документу, який реєструється у Журналі реєстрації вхідної кореспонденції в хронологічному порядку, реєстраційний запис повинен містити: дату реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації в день надходження, процесуальний документ передається для розподілу відповідальній особі апарату суду відповідно до функціональних обов’язків, визначених наказом керівника апарату;
- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент розподілу, обраних відповідальною особою апарату суду по прізвищу судді визначеному за принципом алфавітної послідовності з урахуванням черговості та спеціалізації по відношенню до вхідного номеру процесуального документу, який розподіляється.
- не пізніше наступного робочого дня, після усунення обставин зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, відповідальною особою апарату суду до автоматизованої системи вноситься передбачена цим Положенням інформація із зазначенням хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.
11.4. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 1
до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Комсомольському районному суді м. Херсона
 
Довідка
про відсутніх на робочому місці суддів
 
Станом на «___» ______ 20__ року згідно даних наявних у (посадова особа суду, відповідальна за ведення кадрової роботи або особа, яка виконує його обов’язки) (накази голови суду, повідомлення суддів про відкриття лікарняного) відсутні на робочому місці наступні судді:
№ з/п
ПІБ судді
Дата та номер наказу (у разі відпустки, відрядження тощо) або дата відкриття лікарняного
Причина відсутності судді на робочому місці
1.
 
 
 
2.
 
 
 
 
Керівник апарату суду                                                                                                   ПІБ
 
Відповідальна особа суду                                                                                                   ПІБ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 2
до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Комсомольському районному суді м. Херсона
 
 
АКТ
про внесення недостовірних даних в АСДС,
які могли вплинути на розподіл справ та матеріалів
 
Мною, посада, ПІБ, «дата складання акту», складено акт, у присутності, посада, ПІБ, про виявлення внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ і матеріалів, а саме:
- що було виявлено суддею (суддями)
 
Підпис судді (суддів)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру