• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Державна судова адміністрація України
Виконання вимог Закону України «Про очищення влади»
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

N 8 від 01.08.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795.

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): завідуюча сектором контролю у сфері  державних закупівель Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-70, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного  бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 32.30.2 – приймачі телевізійні (пристрої виведення зображення).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання  послуг: 128 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 27 апеляційних судів України, 10 районних судів м. Києва.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 1 вересня 2012 р.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі     Міністерства    економічного розвитку і торгівлі    України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 64(666) від 28.05.2012, оголошення № 206747 (ТЕХ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон).---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 80/6 (682/6) від 05.07.2012 р.  № оголошення 245598 (ТЕХ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 92 (694) від 01.08.2012 р.  № оголошення 262183 (ТЕХ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).--

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

 № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

№ 1 – 24932263;

№ 2 – 20049451.

6.4. Місцезнаходження /місце проживання:  

№ 1 - вул. Печенізька, 32, м. Київ, 04107, Україна, тел. (044) 499-69-69.

№ 2 - вул. Кіото, 27, м. Київ, 02156, тел: (044) 544-44-92.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.07.2012 р. до 09:30.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.07.2012 р. о 14:30.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (два).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

№ 1 – 863 938,56 грн. (вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот тридцять вісім гривень 56 коп.) з ПДВ.

№ 2 – 838 755,84грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять гривень 54 коп.) з ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:---

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів № 2 –  838 755,84 грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять гривень 54 коп.) з ПДВ.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів № 1 – 863 938,56 грн. (вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот тридцять вісім гривень 56 коп.) з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 04 липня 2012 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20049451.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Кіото, 27, м. Київ, 02156, тел: (044) 544-44-92.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 26.07.2012 р., 838 755,84 грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять  гривень 84 коп.) з ПДВ.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) : 6552,78 грн. ( шість п’ятсот п’ять дві гривні 78 коп.) з ПДВ.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). ---

12. Торги  відмінені або визнані такими, що не відбулися: ---

12.1. Дата прийняття рішення. ---

12.2. Причини. ---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам. ---

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:---.

14. Інша інформація.

Стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення  переможця процедури закупівлі:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цminобчисл)*100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin  - найвигідніша (найменша) ціна;

Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).        

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний  номер облікової картки патника податків учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг», ідентифікаційний код 24932263;

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

863 938,56

 грн.

97,08

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс», ідентифікаційний код 20049451.

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

838 755,84

 грн.

100

 

 

Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною): переможцем торгів на закупівлю приймачів телевізійних (пристроїв виведення зображення) визнано пропозицію, яка набрала найбільшу кількість балів – 100 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс», ідентифікаційний код 20049451, і є найбільш економічно вигідною.

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник  Голови Державної

судової адміністрації України

Півторак В.В.

 

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови

Державної судової адміністрації України

Балаклицький І.І.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Г.А.

 

Начальник управління правового забезпечення

Кощинець В.В.

 

Начальник управління планово-фінансової

діяльності та соціального забезпечення

Покотило Я.Б.

 

Начальник управління аудиту

Лещенко О.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Завідуюча сектором контролю у сфері

державних закупівель

Новосьолова С.В.

 

 

Заступник  Голови

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       Півторак В.В.     

                                                                                                                

                                                                                                                           

 

 

 

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру